Önkormányzat
Községi Önkormányzat

Rudolftelep Köszég Önkormányzata
3742 Rudolftelep, 3742 Rudolftelep, József Attila utca 1.
Honlap: www.rudolftelep.hu
E-mail: rudolftelep1@freemail.hu
Képviseli: Zilahy Zoltán polgármester

Képviselő testület
Polgármesteri Hivatal

Rudolftelepi Polgármesteri Hivatal
3742 Rudolftelep, 3742 Rudolftelep, József Attila utca 1.
Telefon: 48/351-061
E-mail: rudolftelep1@freemail.hu
Képviseli: Dr. Szabó Zoltán jegyző