Rudolftelep kialakulásának története

Írásos dokumentumok alapján Rudolftelep több mint 110 éves település,
létét az itt feltárt barnakőszénnek köszönhette. Nevét Rudolf Cohacht bányatulajdonostól kapta, aki megszerezte a terület szénjogának legnagyobb részét.

Az elvégzett kutatások rendkívül kedvezőnek találták a művelési lehetőségeket, ezért sorra nyitották meg az aknákat. Mária táró, Emília, és Mátyás akna.

1908-ban sorra kezdtek épülni a munkás- és tisztviselő lakások, orvosi rendelő, iskola, kultúrház.
A település fénykora az 50-es 60-as évekre tehető. A felépülő lakássorok, a kolóniák, a különböző gazdasági, ipari és kulturális épületek, a kibővült bolthálózat, a gazdag könyvtár, a strand, szinte városias jellegűvé alakították a telepet. Jelentős mértékben emelkedett a lakosság száma, az iskola épülete kicsinek bizonyult.

A 70-es években a település fejlődése megtorpant, amelyhez hozzájárult a bányászok szükségességének megkérdőjelezése is. A bánya nem csak az itt lakók, hanem a környező települések családtagjainak megélhetését is biztosította. A 80-as évek elejétől fokozatosan csökkent a dolgozók száma, majd 1992. március 12-én befejeződött a szénkitermelés a Borsodi Szénbányák irányítása alatt.

A bánya bezárása súlyos foglalkozási gondokat jelentett, hiszen a lakosság legnagyobb hányadának a megélhetését ez az üzem biztosította. Még 1992-ben a privatizáció során megalakult a Rudolf Kft. , amely 250 fővel tovább folytatta a termelést, azonban 2000-ben a Kft. is bezárta kapuit.
A település erőteljes hanyatlásnak indult. Sokan elköltöztek, ezért a lakosság száma jelentősen lecsökkent.

Rudolftelep közigazgatásilag a szomszédos Izsófalvához tartozott.
A kilátástalanság, a pesszimizmus hangulata uralkodott a településen.

Rudolftelep 1994.december 1-től közigazgatásilag önálló településsé vált.
A nagyon nehéz körülmények között dolgozó új önkormányzat és lakossági összefogás hatására település hanyatlása megállt. A gondok mérséklődtek, a település fennmaradni, fejlődni kívánt.
A település lassú fejlődésnek indult. Az önkormányzat új helyre költözött, templom épült. Azonban a bánya bezárását követő munkanélküliség az elmúlt évekig gondot jelentett a település életében.