Rudolftelep bemutatása

Rudolftelep 750 fős kis bányásztelepülés, amely a bányászatnak köszönheti kialakulását. 2018-ban ünnepeltük meg a település 110 éves évfordulóját.

A bánya bezárását követően nehéz időszak következett be a település és a településen élő emberek életében is. Mondhatni, hogy mélyrepülés jellemezte a 2000 –től 2012-ig terjedő időszakot. Fordulópontot a közmunka program bevezetése jelentette, amelyben 2012-től veszünk részt. Az első időszakban 30-40 fővel, majd ezt követően átlagosan 85 fő közfoglalkoztatása történt. Ez évben 66 fő a létszám.

Rudolftelep a közmunkaprogram által olyan beruházásokat tudott megvalósítani, amit saját erőből soha nem tudott volna. Például Carborobot biokazánokat, traktort, utánfutót vásároltunk, tárolókat építettünk, járdákat, utakat, lépcsőket, korlátokat újítottunk fel.

Említésre méltó a Mezőgazdasági munka, amelyben fóliás, szabadföldi növénytermesztés , gombatermesztés és állattartás történik. A program kapcsán sikerült pályázatot nyerni a bánya fürdőépületének megvásárlására, és annak külső és belső felújítására, amely jelenleg a közmunka program bázisállomása.

Van működő csillagvizsgálónk, amely felújítását és a távcső beszerzését szintén a program keretében végeztük.

Építettünk ravatalozót.

Az utóbbi három évben sikerült más pályázatok kapcsán is beruházásokat végezni: 2017-ben konyha felújítást és eszközbeszerzést.

Az óvoda külső falainak szigetelését közmunka programban, a nyílászárók cseréjét egy Belügyminisztérium által kiírt pályázatból valósítottuk meg.

Nagy eseményt jelentett, hogy 2017-ben elkészült egy 30 m-es mobil erősítő torony a Magyar Telekom Nyrt. jóvoltából.

Szintén egy Belügyminisztériumi pályázat által újítottuk fel a művelődési házat, ahol nyílászárók cseréje, szigetelés, és fűtés korszerűsítés történt.

2018-ban útfelújítás keretében a József Attila utca és Mikoviny út egy részének aszfaltozása történt meg.

2018-ban a Kazincbarcikai Tankerületi Központ pályázata által felújításra került az iskola épületének egy része, illetve korszerűsödött a fűtés.

Egy VP-s pályázatból sikerült a tavalyi évben megrendezni a megyei Bányásznapot, Falunapot és településünk 110 éves fordulóját. Több EFOP-os és TOP-os pályázatban jelenleg is részt veszünk konzorciumi tagként. Ezek több éven átnyúló projektek.

2017-ban egy TOP-os energetikai pályázat keretében nyújtottunk be pályázatot az önkormányzat épületének energetikai felújítására, ahol nyílászárók cseréje, falak szigetelése, napelemes rendszer kialakítása, és hőszivattyús fűtési rendszer kialakítását végezzük el . A munkálatok reményeink szerint hamarosan elkezdődnek.

A közfoglalkoztatásban résztvevő dolgozók nagy része részt vett a digitális képzésben, ahol hasznos információkat szereztek.

Rudolftelepen 2018 tavaszától működik a „Népkonyha”.

Nagy reményekkel várjuk a Magyar Falu Program keretében kiírásra kerülő pályázatokat, amelyben terveink a következők:

  • Rudolftelep József Attila úton az út burkolatának felújítása, csapadékvíz elvezetés és járdaépítés,
  • Az Önkormányzat épületének belső felújítása,
  • Óvoda udvarának körbekerítése
  • Orvosi rendelő, tanácsadó, orvosi szolgálati lakás felújítása,
  • Szociális lakások felújítása

A kulturális élet színtere a József Attila Művelődési Ház, amely Alapítványként működik. Rendezvényeinket általában az óvodás és iskolás gyermekek , valamint a nyugdíjasklub tagjainak fellépésével bonyolítjuk. Jó kapcsolatot alakítottunk ki a környező települések, pld. az Újkazinci Baráti Kör, mucsonyi, alberttelepi, tardonai, kurityáni nyugdíjas klubbal. A kis diákjaink évről-évre több versenyen vesznek részt, ahol szinte mindig helyezést érnek el. A működő csillagvizsgáló olyan különleges látványosság, ahová rendszeresen jönnek csoportok. Itt szeretném kiemelni Baji Sándor alpolgármester munkáját.

Az előzőekben leírtak igazolják, hogy az elmúlt évek során sikerült a településünket élhető településsé tenni, amihez mindenképpen szükséges az itt élő emberek akarata és hozzáállása is.