Önkormányzat

Székhely: 3742 Rudolftelep, József Attila utca 1.
Postai cím: 3742 Rudolftelep, József Attila utca 1.
Telefonszám: 48/351-061
Telefaxszám:
E-mail: rudolftelep1@freemail.hu
Hivatalvezető: Veres Sándor

Ügyintézők

Serfőző Edina, előadó, 48/351- 061,48/351- 061,
rudolftelep1@freemail.hu

Zádori Zsoltné, gazdálkodás, pénzügy, 48/580-201, 48/580-200,
penzugy.kurityan@parisat.hu

Gyökér Jennifer, pénzügy, pénztár, 48/580-201, 48/580-200
rudolftelep1@freeail.hu

Gyenes Enikő, gazdálkodás, pénzügy, 48/580-201, 48/580-200
penzugy.kurityan@parisat.hu

Klárik Szilvia, adóügyek, 48/580-200, 48/580-200
ado.szoc.kurityan@parisat.hu

Veres Sándor, anyakönyv, birtokvédelem, választás, lakcímnyilvántartás, 48/580-211, 48/580-200,
jegyzo.kurityan@parisat.hu

Rudolftelep Önkormányzatának Képviselő-testülete

Rozlozsnik Jánosné
polgármester
független

Baji Sándor
alpolgármester
független

Testület tagjai

Benke Istvánné
Szociális és Egészségügy
Bizottság
Ügyrendi Bizottság

Arany Gabriella
Szociális és Egészségügy
Bizottság
Ügyrendi Bizottság

Balázs István
Szociális és Egészségügy
Bizottság
Ügyrendi Bizottság

Képviselő-testület bizottságai

Ügyrendi Bizottság

Benke Istvánné, független, bizottsági elnök
Arany Gabriella, független, önkormányzati képviselő
Balázs István, független, önkormányzati képviselő

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Benke Istvánné, független, bizottsági elnök
Arany Gabriella, független, önkormányzati képviselő
Balázs István, független, önkormányzati képviselő

Községi Önkormányzat

Rudolftelep Községi Önkormányzat
3742 Rudolftelep, József Attila utca 1.
Honlap: www.rudolftelep.hu
E-mail: rudolftelep1@freemail.hu
Képviseli: Rozlozsnik Jánosné polgármester

Községháza

Kurityáni Közös Önkormányzati Hivatal Rudolftelepi Kirendeltsége
3742 Rudolftelep, József Attila utca 1.
Telefon: 48/351-061
E-mail: rudolftelep1@freemail.hu
Képviseli: Veres Sándor jegyző

Honlap cím: www.rudolftelep.hu

Törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv Hivatalos név:
Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási
Hivatal Miskolci Kirendeltsége
Székhely: 3525 Miskolc, Városház tér 1.
Postai cím: 3501 Miskolc, Pf.: 367.
Telefonszám: (+36) 46/512-900
Telefaxszám: (+36) 46/512-90