Egészségügy

Rudolftelep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kiemelten kezeli a településen élők közegészségügyi helyzetének javítását, az egészségügyi ellátórendszer (háziorvosi szolgálat, védőnői szolgálat, iskola-egészségügyi ellátás, sürgősségi orvosi ügyelet, fogászat) működési feltételeinek önkormányzati feladatkörbe eső biztosítását.

A háziorvosi szolgálat  háziorvosi körzetként, megfelelő tárgyi és személyi feltételekkel működik a településen, vegyes felnőtt- és gyermekellátást biztosítva.

A háziorvosi körzetben Dr. Ujvári Balázs háziorvos látja el a feladatokat.

A háziorvosi ellátáshoz szorosan kapcsolódik, azzal együttműködve látja el feladatát a körzeti védőnői szolgálat, amelyben  Diczháziné Orosz Zsuzsanna végzi a védőnői teendőket. A  2008-ban akadálymentesített  épületében önálló egységként működnek az orvosi rendelő és a tanácsadó helyiségei. Terhes- és csecsemő tanácsadást hetente 2 alkalommal vehetnek igénybe az ellátottak. A gondozott gyermekekkel különösebb problémák nincsenek, a védőoltásoknál elmaradás nincs, a szociális, és higiénés gondok, problémák azonban a családok jelentős hányadánál egyre fokozottabban fordulnak elő.

Az iskola-egészségügyi ellátás ideális körülmények között, a háziorvosi szolgálattal együtt működik a településen. A kötelező szűrővizsgálatok rendben megtörténnek, a tisztasági vizsgálatok az intézményekben jelentősebb problémát  nem jeleznek.

A betegek szükség szerint a Kazincbarcikai Városi Kórház és Rendelőintézet szolgáltatásait vehetik igénybe, szakrendelés és fekvőbeteg ellátás során. A sürgősségi orvosi ügyelet Rudabánya székhellyel egzisztál, a Sivák Bt. üzemeltetésében.

A fogorvosi szolgálat  Izsófalván működik, Dr. Tátrai Gyula fogászatán.

Rudolftelep háziorvosi körzet: Dr. Ujvári Balázs háziorvos

Mihalik Attiláné minden hétköznap 07.00 – 15.00 óra között elérhető.

cím: 3742 Rudolftelep, Mikoviny út 5/3.
telefon: 46/351-266
rendelési idő: hétfő és pénteki napokon 12.30 – 15.00
szerdán 13.30 – 16.00

Védőnői Szolgálat: Diczháziné Orosz Zsuzsanna védőnő

cím: 3742 Rudolftelep, Mikoviny út 5/3.

 tel.: 48/351-038

Fogadóóra: Hétfő- Csütörtök 8.00-tól 9.00-ig

Orvossal tartott tanácsadás Hétfő 13.00-tól 14.000-ig

Önálló védőnői tanácsadás Hétfő 9.00-tól 12.00-ig

Oktatási intézményben (óvoda-iskola) végzett egészségügyi munka:

 Csütörtök 9.00-tól 10.00.-ig

Fogászati rendelés:

             cím:  3741 Izsófalva, Izsó M. utca 129.

             Tel: + 36-20-4640903

rendelési idő:    hétfő           12,00  –  18,00

                              kedd:          07,30  –  13,30

                               szerda:        12,00  – 18,00

                               csütörtök:   07,30 – 13.30

                               péntek:        Iskolafogászat

Orvosi ügyelet

cím: Rudabánya Orvosi Ügyelet
telefon: 48/353-232
rendelési idő: hétfő – péntek  17,00 – 07,00. Hétvégén folyamatosan.