Ügykörök

Szociális, Egészségügyi, Környezetvédelmi, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Hivatal

e-mail: szoc.rudolf@gmail.com

Ügykörleírás

Sipos-Primó Edina - Bizottsági elnök
Balázs István- Bizottsági tag
Balázs Zoltán- Bizottsági tag